Just nu

Västra Skogsägarna varslar

I och med fusionen mellan Västra Skogsägarna och Mellanskog varslas nu sex kontorsanställda på Västra Skogsägarnas kontor i Torsby.
Sammanslagningen medför rationaliseringar, och förutom uppsägningarna flyttas 5,5 tjänster från Torsby till Karlstad. Tre skogsinspektorer blir dock kvar i Torsby. Arbetsgivaren har kopplat in Trygghetsrådet och kommer att försöka arbeta fram individuella lösningar för de som sägs upp.