JO kritiserar Försäkringskassan

Försäkringskassan i Kristinehamn får kritik av justitieombudsmannen, för att en kvinna fick vänta i fyra månader innan hon fick de handlingar kring sitt ärende hon begärt att få från kontoret.

Inte acceptabelt, konstaterar JO, och hänvisar till vad tryckfrihetsförordningen säger om skyndsam handläggning. Försäkringskassan har beklagat det inträffade, och aviserar en repetitionsutbildning inom organisationen kring aktuell lagstiftning.