Ny forskning kring pojkar och maskulinitet i skolan

Forskaren Marie Nordberg vid Karlstads universitet får 3,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att forska om pojkar och maskulinitet i skolan.

Hon ska studera hur maskulinitet formas och lärs in i skolan och ska också titta på hur skillnaden i status mellan praktiska och teoretiska utbildningar formas och lärs in.

Syftet är bland annat att ta reda på hur undervisningen kan organiseras för att pojkar inte ska distanseras från läsämnen och högre utbildning.