Antiklotterprojektet har misslyckats

Det antiklotterprojekt som Brottsförebyggande Centrum inledde i Karlstad för tre år sen har misslyckats.

Syftet var att få en renare och därmed tryggare stad. Men klottret har inte minskat.

Saneringskostnaderna hittills i år uppskattas till cirka 4 miljoner kronor.