Byggarbetslösheten fortsatt låg

Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Värmland är fortsatt låg. Inte sedan före byggkrisen på 1990-talet har den öppna arbetslösheten legat på lägre nivåer.

I Oktober var 117 personer, 3,3 procent, av Byggnads medlemmar i Värmland utan arbete, i fjol samma period var arbetslösheten 5,2 procent.

Värmland ligger även lägre än riksgenomsnittet som ligger på 3,8 procent. Lägst öppen arbetslöshet i byggsektorn har Kronoberg och Jönköpings län.

Högst har Jämtland och Norrbotten.