Inget gehör i Miljödomstolen

Grannar till Bäckebrons Sågverk i Västra Ämtervik fick inget gehör i Miljödomstolen.

Miljödomstolen avslår nämligen grannarnas överklagande av länsstyrelsens beslut om att ge sågverket tillstånd att fördubbla produktionen.

Grannarna klagomål rörde i huvudsak buller och att det är dammigt.

Men Miljödomstolen menar att de villkor som Länsstyrelsen satt upp räcker.