Kanikenäsholmen ska byggas ut

Nu ger Miljödomstolen klartecken till en utbyggnad av Kankikenäsholmen i Karlstad.

Domstolen ser inga miljöproblem med att bland annat förlänga en stenkaj och mudddra och göra utfyllningar för nya bryggor i en planerad småbåtshamn.

Förutsättningen är att den tekniska beskrivningen följs, och att arbetet i huvudsak utförs dagtid.

Det är Kanikenäsholmen AB som tillsammans med kommunen sökt tillstånd för att bygga ut hamnen.