Ökade kostnader för kommunerna när a-kassan försämras

Riksdagsledamoten Marina Pettersson från Filipstad har idag lämnat in en fråga till kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Sveriges Kommuner och Landsting gör nämligen den bedömningen att nya strängare relger och sänkta ersättningsnivåer i a-kassan resulterar i kraftigt ökade socialbidragskostnader för kommunerna.

Marina Pettersson undrar därför om ”statsrådet avser att vidta åtgärder så att staten ekonomiskt kompenserar kommunerna för ökade socialbidragskostnader till följd av förändringar i a-kassesystemet?

Hon avslutar med att en regering kan inte bara blunda för effekterna av sin egen politk.