Ruds kyrkogård i Karlstad byggs ut

Behovet att fler gravplatser för ickekristna gör nu att kyrkogrådsförvaltningen bygger ut en krykogården vid rud i Karlstad. Redan idag finns det delar av krykogården för icke kristna men dom delarna av kyrkogården börja nu bli fulla.