Byggbranschen ska utreda svartjobb

Sju arbetsgivarorganisationer och fyra fackförbund inom byggbranschen ska tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och brottsförebyggande rådet finansiera en undersökning om den organiserade brottsligheten i branschen.

Skatteverket uppskattar att det totala skattebortfallet är 100 miljarder kronor, varav byggsektorn står för 10 till 20 miljarder. Svartarbete och organiserad brottslighet beräknas till 60 miljarder kronor.

En delrapport av undersökningen presenteras till Almedalsveckan i Visby nästa år.