Första domen gällande nätsprithandel kom idag

Om man vill slippa betala alkoholskatt i Sverige måste man själv frakta den sprit man köpt i utlandet, det slår EU domstolen fast i den första domen gällande nätsprithandel.

Domstolen konstaterar att enligt Eu:s regler är det bara varor man importerar för eget bruk som är befriade från punktkatt i det egna landet. Dessutom ska transporten av varorna i fråga skötas personligen av den privatperson som köpt dem.

Domen ger därmed stöd till den svenska regeringens hållning när det gäller import av alkohol via internet.