Läkare får full upprättelse

Landstinget får svidande kritik av Socialstyrelsen för sin behandling av en distriktsläkare vid en vårdcentral i Värmland som avstängts från sitt arbete.

Landstinget gjorde en så kallad Lex Maria-anmälan och anklagade läkaren för bristande dokumentation eftersom många patienter inte fått provsvar och återbudstider.

Efter utredning får läkaren nu full upprättelse.

I stället är Socialstyrelsen kritisk till den förre och den nuvarande verksamhetschefen för deras agerande.

och kommer nu på eget initiativ att granska vårdens kvalitet och patientsäkerheten vid vårdcentralen.