Naturskyddsföreningen vill ompröva beslutet om Aplungen

Naturskyddsföreningen i Värmland stödjer de boende runt sjön Aplungen som vill att vattennivån i sjön höjs.

Länsstyrelsen avskrev ärendet i slutet av maj, men Naturskyddsföreningen vill nu att det beslutet omprövas och att länsstyrelsen driver ärendet vidare till en vattendom för Aplungen.

Anledningen till att vattennivån är låg är att två kraftverk reglerar sjön, -men enligt Naturskyddsföreningen gör även små kraftverk stora ingrepp i naturen. Småskalig vattenkraft är också onödig, enligt föreningen, eftersom den bidrar mycket lite till elförsörjningen.