Karlstad kommun varnar för höga vattenflöden

Vattnet i Klarälven fortsätter att stiga och Karlstads kommun varnar nu för att lågt liggande fastigheter uppströms Skårebron kan komma att drabbas av översvämningar.

Vägporten under järnvägen vid Torpnoret i Skåre är översvämmad och fotgängare uppmanas att inte gå över järnvägen.

Kommunen följer utvecklingen och har skärpt bevakningen av vattennivåerna.