Sparken för omtyckt kyrkoherde

En i församlingen omtyckt kyrkoherde i Värmland får efter 20 år på tjänsten sparken av kyrkorådet.

Enligt NWT är orsaken att kyrkoherden inte dragit jämnt med två anställda i kyrkan, och haft synpunkter på att två i kyrkorådets arbetsutskott är gifta med varandra. Det fackliga ombudet anser att kyrkoherden inte gjort något fel, och att det därför inte finns sakliga skäl för uppsägning.