Kommunen vill ha besked om skälig hyra för hemmaboende barn

Hur mycket kan ett vuxet barn förväntas betala i hyra till sina föräldrar, om hon eller han fortfarande bor hemma? Den frågan vill Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad att kammarrätten klargör.

Länsrätten har i ett mål fastställt att 1 000 kronor i månaden är skäligt, medan nämnden anser att 1 500 kronor är rätt belopp.

Hyresnivån vägs in när nämnden beräknar socialbidrag till föräldrarna.