De nya passen har säkerhetsbrister

De nya europeiska passen som skulle öka säkerheten och försvåra förfalskningar har allvarliga säkerhetsbrister vad gäller den personliga integriteten. Den varningen kommer nu från dataforskare vid bland annat Karlstads universitet.

Det europeiska nätverket FIDIS har studerat de nya passen och i nätverket ingår datasäkerhetsforskare vid Karlstads universitet.

Forskarna har tittat på tekniska, juridiska och etiska aspekter och syftet har varit att se hur den personliga integriteten påverkas av de nya passen.

De nya europeiska passen innehåller ett datachip och en liten radiosändare vilket gör att passen går att spåra. Informationen som sänds när passet läses av går att avlyssna på flera meters avstånd.

Hans Hedbom, forskare vid universitetet säger att polisens uppgifter om att passet inte är avlyssningsbart är felaktig.

- Informationen är visserligen krypterad, men krypteringen är alldeles för svag, säger Hans Hedbom.

Han och professor Simone Fischer Hübner vid Karlstads universitet varnar nu för att man inte har tagit säkerhetsaspekten på allvar och man vill väcka en debatt om passen.