Tuffare poliskontroll av cykelbelysning

Polisen kommer i vinter att satsa extra på att kontrollera att vi använder reflexer och lyse på cykeln.

Göran Nordqvist, biträdande chef på trafikpolisen, konstaterar att polisen rent allmänt kommer att vara tuffare mot cyklister utan lampor, och eventuellt kan det också bli fråga om större satsningar på kontroller. Till exempel en saknad framlampa ger böter på 500 kr.

Göran Nordqvist vill också uppmana bilister att kolla över lamporna på bilen och fotgängare att använda reflex.