Kommunen hotar BolticGöta

Karlstads kommuns tålamod med bandyklubben BolticGöta är slut, trots att kommunen förra året teckande ett generöst sponsoravtal med klubben, så har inte klubben betala några hyror alls för Tingvalla isstadion.

Idag är klubben skyldig kommunen 160.000 kr. Men BolticGöta anser inte att man gjort något fel, utan hänvisar till pågående diskussioner.