Läkarföreningen kritisk till hanteringen av nya arbetstiderna

Oron är stor hos Värmlands Läkarförening när det gäller arbetstiderna nästa år.

Efter 1 januari 2007 är det nya regler enligt arbetstidslagen, ATL, som ska gälla för jour- och beredskapsbemanning. Men först nyligen har läkarföreningen informerats, och man är inte nöjd med redovisningen från landstingsledningen. 4 december ska man ha ett nytt möte, och före det mötet har läkarföreningen krävt att få ta del av det faktaunderlag som landstingsledningen baserat sina uppgifter på.