Psykvård i förändring

Nu har vården av vuxna med psykiska sjukdomar fått en ny enhet i stadsdelen Klara i Karlstad
Det är Klaragården som ändrats om från servicelägenheter till terapilokaler, lokaler för administration och 11 fasta vårdplatser. Ett 50-tal anställda har flyttat från Centralsjukhusets mögeldrabbade lokaler och finns nu i Klaragården, som också skall tjäna som bas för utökad hemvård av psykpatienter i Karlstadsområdet. I höst kommer de sista psykenheterna att lämna gamla sjukhusområdet säger länsverksamhetschefen Kristina Lange Carlsson