Ökad trygghet för Karlstadsbor

För att öka tryggheten i Karlstad centrum har kommunen och polisen enats om att gemensamt starta fem konkreta projekt.
Bland annat ska medborgarna bli polisens bästa vän och information om var brott begåtts ska kunna ses på Internet. En särskild grupp ska kartlägga centrum för att ta fram en lista över vilka åtgärder som krävs för att centrum ska bli och upplevas säkrare än idag.