Skogsbruket skadar fornlämningar

Mer än var tredje fornlämning i Värmlands, Västerbottens och Kalmar län har skadats i samband med avverkning, och ännu fler skadas vid markberedning.

Det visar en studie som Riksantikvarieämbetet gjort i samarbete med Skogsstyrelsen. Fornlämningar som skadats i Värmland är förhistoriska gravar, fångstgropar, kolningsgropar och övergivna fäbodar. Bättre information och ökad kunskap är enligt ansvariga myndigheter nyckelfaktorer för att skadorna ska minska. Efter de tre länen görs nu en inventering för resten av landet.