Ny utbildning för samordnad psykiatri

Karlstads universitet har fått i uppdrag att starta en ny utbildning som ska förbättra samordningen inom psykiatrivården.

Universitetet ska utbilda en helt ny yrkesgrupp, vård- och stödsamordnare, som ska samordna stöd- och vårdinsatser kring patienterna. Satsningen är värd 16 miljoner kronor och projektet ska ledas av psykologiprofessorn Torsten Norlander. Utbildningen startar höstterminen 2007 och riktar sig till redan yrkesverksamma personer som vill vidareutbilda sig inom det här området.