Filipstadsföretag straffas för slarv

Företaget Robust Ståldörrar i Nykroppa tvingas betala 10.000 kronor i miljösanktionsavgift för bristande dokumentation.

Det står klart sedan miljödomstolen avslagit bolagets överklagan. Det var länsstyrelsen som vid ett tillsynsbesök konstaterade brister i rutinerna kring arbetsmiljön.