Läkare kritiseras av Socialstyrelsen

En hyrläkare som tidigare arbetade på vårdcentralen i Molkom kritiseras av Socialstyrelsen för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter när det gäller en patient som opererats för en elakartad hudförändring.

Patologens svar visade att den 54-åriga kvinnan var tvungen att göra ytterligare en operation, men läkaren skrev ingen ny remiss till kirurgen. Inte heller informerade han kvinnan om diagnosen förrän misstaget uppdagades några månader senare. Eftersom vårdcentralen nu informerar nya läkare om de rutiner som finns, finns inga skäl för ytterligare åtgärder från Socialstyrelsens sida.