Bonde kritiseras för lortiga slaktdjur

En bonde på en gård utanför Karlstad har fått anmärkning från slakteriet Swedish Meats i Skara, som upptäckt att hans slaktdjur var gödselförorenade.

Smutsiga djur försvårar en hygienisk slakt - och omsorgen om djuren och dess välbefinnande kan ifrågasättas, enligt slakteriet, som nu uppmanar bonden att i fortsättningen leverera rena djur. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Karlstad ska nu inom några veckor göra ett tillsynsbesök på gården.