Laxforskning får pengar

Karlstads universitet har fått 2,1 miljoner till forskning om reproduktion hos laxfiskar.

Pengarna kommer från det statliga Forskningsrådet och studien går ut på att se vilka faktorer som styr starten av könsmognaden.