Vattennivån i Glafsfjorden fortsätter stiga

Tillrinningen till Glasfjorden är fortfarande hög och SMHI säger att vattennivån i Glafsfjorden väntas stiga ytterligare några dagar.

Dagens vattennivå ligger dock omkring två meter under nivån som var under översvämningsåret 2000. De närmaste dygnen väntas inga större regnmängder i Värmland.