Höga halter bakterier i älgkött

Omkring tre fjärdedelar av det älgkött som säljs har för höga bakteriehalter, det visar en ny studie av Livsmedelsverket.

En del av köttet hade så höga halter av bakterier att det bedömdes vara otjänligt. Den vanligaste orsaken var för hög halt av e-kolibakterier. Den typen av bakterier oskadliggörs om köttet hettas upp till 70-75 grader.