Granbarkborren övervintrar i granar

En mycket stor andel granbarkborrar övervintrar i år under barken på stående granar istället för i marken.

Det visar nya upptäckter från Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen rekommenderar nu att drabbade skogsägare redan i vinter avverkar och forslar ut angripna granar.