Befolkningen ökar i Kristinehamn

Efter många år med sjunkande befolkningstal så ökar nu Kristinhamns folkmängd. Under första halvåret i år ökade antalet invånare med 23 personer.
Statistiska Centralbyråns siffror visar att antalet inflyttade har blivit så många att det överväger det minus som fortfarande finns på antalet födda och döda. Antalet födda är dock högre första halvåret i år än på mycket länge. Folkmängden i Kristinehamn är nu 23.992 personer.