Skärpta rutiner efter kritik

Rutiner har skärpts och läkarnärvaron ökat i samband med att patienter läggs in akut på Centralsjukhuset i Karlstad.

Dessutom kommer utbildningsinsatser att genomföras för personal som tar hand om dessa patienter. Det svarar länsverksamhetschefen vid ortopediska kliniken på Socialstyrelsens kritik för att man missat att en patient, en äldre man, hade en höftledsfraktur efter att ha ramlat två gånger samma dag.