Mindre salt på vägarna i vinter

Vägverket har beslutat att använda mindre salt på vägar i Värmland i vinter.

Vägar i Värmland som berörs är bland annat Riksväg 62 mellan Ekshärad - Fastnäs och länsväg 240 mellan Molkom - Hagfors. Vägar med färre än 2000 fordon per dygn kommer normalt att halkbekämpas med sand. Vägverket minskar saltanvändningen bland annat för att skydda vattentäkter.