Landstinget uppmanar till skärpt uppmärksamhet

Värmlänningar som rest med British Airways flyg mellan Stockholm och London efter den 3 November uppmanas nu av landstinget i Värmland till skärpt uppmärksamhet.

Två av British Airways flygplan har visat sig vara smittade med en radioaktiv substans i mycket små mängder. Biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson uppmanar passagerare som har symptom med onormal trötthet, illamående eller tecken på infektion som feber att uppsöka läkare för undersökning och provtagning.