Rehabilitering av KOL-patienter höjer livskvalitén

När patienter som drabbats av lungsjukdomen KOL rehabiliteras av ett sjukvårdsteam med dietist sjukgymnast, arbetsterapeut och medicinrådgivare, så stiger livskvalitén för patienten.