Saltsyreläckage på Centralstationen i Karlstad

En tågvagn på Centralstationen i Karlstad började vid 15-tiden på torsdagen att läcka saltsyra, även kallat klorvätesyra.

Saltsyra är starkt slemhinneretande även vid låga koncentrationer. Eftersom bangården och Centralstationen i Karlstad var avspärrad ersatte man med bussar.