Misstänkt miljöbrott i Karlstad

Miljöförvaltningen i Karlstad har anmält ett misstänkt miljöbrott till åklagaren. Det handlar om avfall på två ställen längs en väg på en fastighet utanför Karlstad.

På det ena stället är det avfall från renovering och service av bilar och på det andra fanns framförallt grovavfall från hushåll.

Enligt miljöförvaltningen har nedskräpningen orsakat uppenbar och akut risk för miljöskador eftersom avfallet innehåller både spillolja och bilbatterier.