Transtrands skola läggs ner

Trantrands skola i Likenäs läggs ner efter vårterminnen nästa år, efter 141 års verksamhet. Det beslutade Torsby kommuns fullmäktige på torsdagskvällen efter flera timmars debatt, där bland annat socialdemokrater stod mot varandra.

Den nya idrottshallen i Sysslebäck var välfylld under debatten. Omröstningen gav siffrorna 25 för att lägga ner och 15 emot samt en nedlagd röst.

Sara Edbom stred hårt för skolan mot moderaterna och sin egen partigrupp socialdemokraterna. Hans Lass, ordförande i barn- och utbildningsnämnden ser det som nödvändigt att lägga ner Transtrandskolan.