Stora förseningar på VF:s tryckeri

Det är stora förseningar för morgontidningarna runt om i länet på fredagen. Förseningarna beror på problem på Värmlands Folkblads tryckeri.

Upp till fyra timmar extra kan det dröja på många håll och på flera orter kommer VF inte ut alls. Det gäller Årjäng, Töcksfors, Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Likenäs och Sysslebäck. Abonnenter där får i stället dubbelt i morgon lördag. Övriga tidningar delas ut som vanligt, men med förseningar. Det meddelar tidningstjänst.