Olycksrisken liten vid transport av farligt gods

Farligt gods transporteras varje dag på våra järnvägar, och igår var olyckan framme då en läckande vagn ledde till storlarm och området kring järnvägsstationen i Karlstad fick utrymmas.

Men trots riskerna behöver allmänheten inte vara allför orolig.

-Det är otroligt många transporter och väldigt sällan något händer, säger Christer Andersson, brandmästare i Karlstad.