Litauer fick domar fastställda av HD

De tre litauer som i Värmlands Nysäter i sommar misshandlade en landsman svårt fick idag sina fängelsedomar fastställda av Högsta Domstolen.

HD beslutade nämligen att inte pröva fallet och därmed står hovrättens dom fast.

Det var i juni som de tre litauerna bland annat släpade sin landsman efter en bil efter ett bråk om cigaretter.

De tre männen dömdes till fängelse i mellan 1 år och 3 månader och 3 år och 6 månader.