Skyddsvallar byggs i Arvika

I Arvika har nu Räddningstjänsten börjat bygga skyddsvallar i hamnen för att hindra Glafsfjorden att svämma över Stadsparken.

Vattnet i Kyrkviken låg i går 1,32 meter över normalnivån. Vid den stora översvämningen år 2000 låg vattennivån nästan tre meter över normalnivån. Under den senaste veckan har vattnet i Kyrkviken stigit med sex centimeter per dygn men det senaste dygnet steg vattnet bara med tre centimeter. Men vattnet befaras stiga ytterligare eftersom det väntas komma mer regn de kommande dygnen.