Sammanblandning av benmärgsprover nu anmält

Landstinget i Värmland gör en anmälan enligt Lex-Maria en händelse där två benmärgsprover från olika patienter kan ha sammanblandats.

De båda proven kom in till laboratoriet med en minuts mellanrum. Misstanken om sammanblandning uppstod då bilden i benmärgen inte stämde överens med den diagnos som den ena av patienterna har. Flera åtgärder har vidtagits inom verksamheten och rutiner har ändrats för att förhindra sammanblandning. Bland annat finns nu alltid två personer med vid kontroll av benmärgsproverna.