Länsstyrelsen varslar 25 anställda

Länsstyrelsen i Värmland varslar idag 25 anställda.

Anledningen är att länsstyrelsen räknar med ett underskott på 10 miljoner redan nästa år och därför måste minska sina utgifter med 10 till 12 miljoner 2007 och 2008. Länsstyrelsen räknar med ett underskott på 10 miljoner redan nästa år. Anledningen till underskottet är bland annat arbetsmarknadspolitiska satsningar och att ökade kontroller inom jordbruket kräver mer personal och med det ökade lönekostnader.