Siklöjefisket allt senare på året

Klimatförändringen i Vänern har gjort att fisket av siklöja flyttats från september till november under en femtonårsperiod.