Nyutexaminerade lärarstudenter nöjda

En bra eller mycket bra utbildning. Det betyget ger 77 procent av de tidigare lärarstudenterna vid Karlstads universitet.

Det visar en enkät av Karlstads Universitet gjort och som 94 nyutbildade lärare svarat på. Bland annat får studenternas praktikperioder, så kallad VFU, bra betyg. Men studenterna är mindre nöjda med bland annat utbildningen i frågor kring kris och konflikthantering och mobbningsproblem.