Översvämningspengar till Värmland

Regeringen har idag beviljat närmare 64 miljoner kronor i bidrag till kommuner i Värmland som drabbades av översvämningar hösten 2000.
Mest får Arvika kommun med närmare 48 miljoner. Där har regeringen prutat 12 miljoner kronor från den ansökan kommunen skickat in. Övriga kommuner - Karlstad, Säffle, Kristinehamn och Hammarö får i princip det belopp dom begärt, med några få justeringar uppåt och nedåt.