Internationella Qvinnoföreningen får 10 000 kronor

Internationella Qvinnoföreningen i Karlstad har fått 10 000 kronor av Skandias fond ”idéer för livet” för sitt projekt Hildur.