Glafsfjorden i nuläget inget hot

Vattennivån i Arvika har sedan igår varit oförändrad. Anledningen är att dammluckorna i Jössefors är stängda, men om det fortsätter att regna så måste dammluckorna öppnas och då riskerar Glafsfjorden att stiga.

Enligt Kurt Nilsson, mätingenjör i Arvika, så kommer de att bygga 800 meter lättvall om vattnet stiger med ytterligare en halv meter. Men enligt honom är det inget skäl till oro i nuläget.